مشخصات فنی

نرم افزار جامع مدیریت داروخانه تبیان

   
عنوان توضیح
بانک اطلاعاتی Microsof SQL Server 2008 R2
پلتفرم اجرایی Microsoft .NET Framework 4.5.1
زبان برنامه نویسی VB.NET & C#
معماری نرم افزار 3 Layer Architecture


اولین و تنها دارنده گواهینامه های ISO

گواهینامه های بین المللی

  

آخرین آپدیت ها

اسفند 01
آپدیت 96/12/01

×
اسفند 01
   

   
✔ بهبود عملکرد در قسمت های مختلف نرم افزار
بهمن 29
آپدیت 96/11/29

×
بهمن 29
   

   
✔ بهبود عملکرد در قسمت های مختلف نرم افزار
بهمن 20
آپدیت 96/11/20

×
بهمن 20
   

   
✔ بهبود عملکرد در قسمت های مختلف نرم افزار
بهمن 14
آپدیت 96/11/14

×
بهمن 14
   

   
✔ بهبود عملکرد در قسمت های مختلف نرم افزار
بهمن 10
آپدیت 96/11/10

×
بهمن 10
   

   
✔ بهبود عملکرد در قسمت های مختلف نرم افزار
ورود به صفحه بروزرسانی