مشخصات فنی

نرم افزار جامع مدیریت داروخانه تبیان

   
عنوان توضیح
بانک اطلاعاتی Microsof SQL Server 2008 R2
پلتفرم اجرایی Microsoft .NET Framework 4.5.1
زبان برنامه نویسی VB.NET & C#
معماری نرم افزار 3 Layer Architecture


اولین و تنها دارنده گواهینامه های ISO

گواهینامه های بین المللی

  

آخرین آپدیت ها

خرداد 03
آپدیت 98/03/03

×
خرداد 03
   

   
✔ بهبود عملکرد نرم افزار در قسمتهای مختلف
خرداد 02
آپدیت 98/03/02

×
خرداد 02
   

   
✔ تغییر محاسبات حق فنی در بیمه نیروهای مسلح
خرداد 01
آپدیت 98/03/01

×
خرداد 01
   

   
✔ تغییر محاسبات حق فنی در بیمه نیروهای مسلح
اردیبهشت 29
آپدیت 98/02/29

×
اردیبهشت 29
   

   
✔ بهبود عملکرد آپدیت اطلاعات بیمه
✔ رفع مشکل عدم ایجاد فایل پشتیبان در SQL2016
اردیبهشت 26
آپدیت 98/02/26

×
اردیبهشت 26
   

   
✔ بهبود عملکرد پنل صندوق
ورود به صفحه بروزرسانی